Aprobación da listaxe definitiva de admitidos/excluídos e designación tribunais calificadores no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do Luns 30 de maio de 2022

RESOLUCIÓN ALCALDÍA Aprobación da listaxe definitiva de admitidos/excluídos e designación tribunais calificadores no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do […]

Listaxe Definitiva De Aspirantes Seleccionados/as Por Concellos E Listaxe De Reserva do Proceso Selectivo Para A Selección Para A Selección Do Persoal Docente Da Especialidade SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais do Proxecto de Obradoiro Dual de Emprego “Reinicia X” promovido polos Concellos de Mugardos, Ares e Fene

ANUNCIO CONCELLO DE MUGARDOS PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE DA ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS (SEGUNDA CONVOCATORIA) LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS/AS POR CONCELLOS E LISTAXE DE RESERVA De conformidade co establecido nas Bases reguladoras […]

Proceso Selectivo Para A Selección Para A Selección Do Persoal Docente Da Especialidade SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais do Proxecto de Obradoiro Dual de Emprego “Reinicia X” promovido polos Concellos de Mugardos, Ares e Fene

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE DA ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS (SEGUNDA CONVOCATORIA) O Tribunal que xulga o proceso selectivo de docente da especialidade SSCS02008 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, […]

Listado Definitivo De Admitidos/As E Excluidos/As Do Proceso Selectivo Para A Selección Do Persoal Docente Da Especialidade SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais do Proxecto de Obradoiro Dual de Emprego “Reinicia X” promovido polos Concellos de Mugardos, Ares e Fene

ANUNCIO LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE DA ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS Por Decreto núm. 2024-0138  de 07/02/2024, acordouse: “Visto o expediente que se tramita para a […]

Aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do Luns 30 de maio de 2022

Resolución Alcaldía de data 19/01/2024 de aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares. Estabilización Anuncio información pública. RESOLUCIÓN ALCALDÍA de data 19/01/2024 de Aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no […]

Revisión da Fase de Concurso e Resultado Definitivo para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

ANUNCIO DE REVISIÓN DA FASE DE CONCURSO E RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL. Sendo as 10:30 horas do día 02 de xaneiro de 2024, reúnese a Comisión Seleccionadora para o proceso de selección “CREACIÓN DUNHA […]

Corrección de erro por omisión resultado Proba de galego para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

ANUNCIO CORRECCIÓN DE ERRO POR OMISIÓN RESULTADO PROBA DE GALEGO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL, Habéndose detectado un erro por omisión na publicación do resultado na fase de Oposición na proba de Galego, sendo que omitiuse a valoración […]

Resultado da fase concurso para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

ANUNCIO RESULTADO FASE DE CONCURSO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL. Sendo as 10:30 horas do día 27 de decembro do 2023, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para o proceso de selección CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA […]

Revisión do primeiro exercicio da fase oposoción para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

ANUNCIO DE REVISIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN. PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL. Sendo as 10:30 horas do día 21 de decembro de 2023, reúnese a Comisión Seleccionadora para o proceso de selección “CREACIÓN DUNHA BOLSA […]

Resultado proba de Galego para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

ANUNCIO RESULTADO PROBA DE GALEGO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL, Sendo as 12:00 horas do día 21 de decembro do 2023, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para o proceso de selección CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA […]

Resultado 2º exercicio para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

ANUNCIO RESULTADO 2º EXERCICIO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,  Sendo as 11:30 horas do día 21 de decembro do 2023, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para o proceso de selección CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR […]

Bases reguladoras que rexerán a selección do Persoal Docente da Especialidade SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais do Proxecto de Obradoiro Dual de Emprego “Reinicia X” promovido polos Concellos de Mugardos, Ares e Fene

PROPOSTA DE BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE  DA ESPECIALIDADE   SSCS0208   ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  A  PERSOAS  DEPENDENTES  EN  INSTITUCIÓNS SOCIAIS   DO   PROXECTO   DE OBRADOIRO  DUAL      DE EMPREGO “REINICIA X” PROMOVIDO POLOS CONCELLOS DE MUGARDOS, ARES E FENE 1.- Obxecto da convocatoria, normas xerais e principios de actuación O obradoiro dual de emprego “REINICIA […]