Listaxe de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal laboral como Oficial De 1ª do Servizo Municipal de Abastecemento de Auga

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL LABORAL COMO OFICIAL DE 1ª DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA no Diario de Ferrol o 19/09/2023 e rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte […]

Lista Provisional de Admisión e Prazo para Alegacións para a selección do Alumnado Traballador do Proxecto de Obradoiro Emprego de Garantía Xuvenil “Inicia VII” promovido polos Concellos de Fene, Ares, Cabanas e Mugardos

ANUNCIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO DE GARANTÍA XUVENIL “INICIA VII”: LISTA PROVISIONAL DE ADMISIÓN E PRAZO PARA ALEGACIÓNS Anuncio dos acordos adoptados polo tribunal cualificador na súa sesión do 20.09.2023. Faise público que o tribunal cualificador designado mediante a resolución da Alcaldía número 945/2023, do 14.09.2023, para a selección do alumnado traballador do OEGX “Inicia […]

Bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de Persoal Laboral como Oficial de 1ª Do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga.

1.– OBXECTO DA CONVOCATORIA. O obxecto da convocatoria é a formación du ha bolsa de traballo para realizar contratació n laboráis temporais ou nome ament os interinos nos postos de Oficial de 1 ª do Servicio Municpal de abastecemento de Auga. do Concello de Ares, tanto a xornada completa como parcial. A presente selección regula […]

Lista definitiva admitidos/as excluídos/as do Proceso Selectivo para a selección do Persoal Directivo e Docente do Proxecto de Obradoiro Emprego de Garantía Xuvenil “Inicia VII” promovido polos Concellos de Fene, Ares ,Cabanas e Mugardos

ANUNCIO: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS EXCLUÍDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO O.E.GARANTIA XUVENIL INICIA VII Faise público que en data 15.09.2023 ditouse a Resolución da Alcaldía núm. 953/2023 cuxa parte dispositiva, no que aquí interesa, dispón: PRIMEIRO.- Aceptar as emendas de Mª Montserrat Arias Estrada e Mª Alejandra López […]

Lista provisional de candidatos/as para a selección do Alumnado Traballador do Proxecto de Obradoiro Emprego de Garantía Xuvenil “Inicia VII” promovido polos Concellos de Fene, Ares, Cabanas e Mugardos

Faise público que en data 14.09.2023 ditouse a Resolución da Alcaldía núm. 945/2023 cuxa parte dispositiva, no que aquí interesa, dispón: PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de candidatos/as remitidos/as polo SEPG que se relacionan a continuación: Alumnado (nº id oferta 12-2023-9935): APELIDOS E NOME CONCELLO ALLEGUE CARTELLE, ELENA MUGARDOS BERMUDEZ PEREIRA, JONATAN FENE CALONGE PEÑA, […]

Bases reguladoras que rexerán a selección do Alumnado Traballador do Proxecto de Obradoiro Emprego de Garantía Xuvenil “Inicia VII” promovido polos Concellos de Fene,Ares,Cabanas e Mugardos

O Concello de Fene por Decreto da Alcaldía nº 913/2023 de data 4 de setembro de 2023 aprobou as seguintes bases: BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR DO PROXECTO DE OBRADOIRO EMPREGO DE GARANTÍA XUVENIL “INICIA VII” PROMOVIDO POLOS CONCELLOS DE FENE,ARES,CABANAS E MUGARDOS 1.- Obxecto da convocatoria e principios de actuación […]

Bases reguladoras que rexerán a selección do Persoal Directivo e Docente do proxecto de Obradoiro Emprego de Garantía Xuvenil “Inicia VII” promovido polos Concellos de Fene,Ares, Cabanas e Mugardos

O Concello de Fene por Decreto da Alcaldía nº 912/2023 de data 4 de setembro de 2023 aprobou as seguintes bases: BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO PROXECTO DE OBRADOIRO EMPREGO DE GARANTÍA XUVENIL “INICIA VII” PROMOVIDO POLOS CONCELLOS DE FENE,ARES,CABANAS E MUGARDOS 1.- Obxecto da convocatoria e principios […]