ARQUITECTURA RELIXIOSA

Igrexa de San Xosé de Ares

É a Igrexa que se sitúa no centro da vila de Ares e lidera a imaxe da praza da Praza da Igrexa, onde se realizan moitos actos nas verbenas da zona.

A igrexa foi construída en 1721 e sufriu remodelacións por Julio Galán Carvajal a principios do século XX. É unha igrexa de gran beleza e dimensión, xa que conta con tres naves e varias capelas.

Igrexa de Santa Olaia
de Lubre

A Igrexa de Santa Olaia de Lubre non só destaca por ser un edificio de notable antigüidade, senón tamén pola súa contorna natural.

É unha construción de finais do século XV e principios do século XVI de estilo gótico tardío ou de transición do renacemento e o seu máis destacable acontecemento é que foi unha igrexa refuxio que libraba aos delincuentes da acción da xustiza.

Igrexa de Cervás

Construída na segunda metade do século XII, destaca pola súa singular ábsida semicilíndrico románico e os seus fermosos capiteis vexetais.

No ano 1944, foi reformada tras un incendio.

Igrexa de San Vicente
de Caamouco

Destaca por ser a manifestación de estilo barroco do municipio. Construída no século XIX lidera a parroquia de San Vicente de Caamouco e está dedicada a San Vicente Mártir.

Ermida da
Nosa Señora da Mercé

Situada moi próxima á praia de Chanteiro conta cunha das historias máis impoñentes da zona. A Ermida da nosa Señora da Mercé foi un convento de franciscanos e un centro de peregrinación para todos aqueles devotos aos que García Manrique concedía 40 días de perdón se peregrinaban a este lugar os días de festa de Santa María.

Destaca tamén por ser actualmente a Ermida á que se acode en cumprimento do Voto de Chanteiro, voto que se crea pola historia que conta que foi a intervención da Virxe a que liberou á comarca dunha peste de cólera.