Bases do Proceso Selectivo para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

Convocatoria bolsa traballador/a social EDICTO Aprobadas na Xunta Local de Goberno do día 30 de outubro de 2023 as Bases do proceso selectivo para a forma-        ción dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social así como á vista de que durante o ano 2023 a […]

Convocatoria proceso selectivo creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes, vacacións, reforzo extraordinario e servizos ou ausencias que se poidan dar no posto de oficial de 1ª para o servizo de obras

Convocatoria proceso selectivo creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes, vacacións, reforzo extraordinario e servizos ou ausencias que se poidan dar no posto de oficial de 1ª para o servizo de obras ANUNCIO: CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVEN- TUAIS VACANTES, VACACIÓNS, […]

Servizos Sociais pon en marcha as Axudas Económicas para os Agasallos de Nadal 2023

Poderán concorrer a esta liña de apoio todas aquelas familias que estean empadroadas e residan en Ares cunha antigüidade de 6 meses e que conten cun menor beneficiario que non tivera cumpridos os 17 anos na festividade de Reis. Estableceranse uns baremos onde se terán en conta os ingresos das unidades familiares, primando a aquelas […]

O Concello de Ares atópase actualmente no proceso de adhesión definitiva á Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Como parte deste compromiso, planificouse unha serie de actividades que levarán a cabo ao longo dos anos 2023 e 2024. Algunhas destas actividades xa se están realizando. O obxectivo principal destas accións é promover a saúde e o benestar da poboación, fomentando contornas e estilos de vida saudables e fortalecendo a seguridade. A continuación, achegamos […]

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol puxo en marcha un novo prazo de inscrición para o Programa Integrado de Emprego

Deseñado especialmente para mulleres en situación de desemprego que estean rexistradas na oficina de emprego e empadroadas no noso concello, así como nos de Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño. Dentro deste programa, actualmente ofrécense prazas vacantes en diferentes itinerarios formativos, entre os cales se atopan a Cociña (tanto Cociña colectiva como Cociña […]

O concello de Ares recibe unha axuda da financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña correspondentes ao Programa MA100: SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2023

O concello de Ares recibe unha axuda da financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña correspondentes ao Programa MA100: SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2023, por un importe de 25.219,43€. O obxecto deste programa é apoiar aos concellos da provincia da Coruña no sostemento dos gastos de contratación dirixidos á limpeza […]

O Concello Ares recibe unha axuda polo importe de 16.640,00 € da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdades da Xunta de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM)

O Concello Ares recibe unha axuda polo importe de 16.640,00 € da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdades da Xunta de Galicia ao abeiro Resolución do 5 de xaneiro de 2023 da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para […]

Renovación das instalacións de iluminación, iluminación e sinalización exterior nas zonas de Avda. Mugardos e Cales Carmen, Franxa, Porta do Sol, Real e San Antonio. Concello de Ares

O Concello de Ares, a través das axudas a Entidades Locais para proxectos de investimento en economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014- 2020, convocadas polo IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía) do Ministerio da Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, recibiu unha axuda do […]

O Concello de Ares vén de informar da próxima posta en marcha do curso con certificado de profesionalidade “Montaxe de Mobles e Elementos de Carpintería” por parte da Deputación da Coruña, dentro do seu Plan de Emprego Local (PEL)

Unha formación de máis de 600 horas que se organizará en Narón, baixo un horario de 9:00 a 14:00, e ao que poderán sumarse todas as persoas interesadas e empadroadas en Ares. Xunto ao  empadroamento no municipio, tamén se requerirá: Estar en situación de desemprego, inscrito no Servizo Público de Emprego e atoparse nalgunha das […]

Ampliación do prazo para inscribirse no Programa Integrado de Emprego de Galicia (PIE)

A última edición do PIE, dirixido a mulleres en situación de desemprego empadroadas nos concellos de Ares, Mugardos, Fene, Cabanas, Cedeira, Narón, Neda e Valdoviño vén de ampliar o seu prazo de inscricións ata este venres, 13 de xaneiro, a través da Mancomunidade. O Programa Integrado de Emprego de Galicia busca mellorar a inserción laboral […]