Normativa urbanística

O Concello de Ares busca planificar e executar o seu desenvolvemento urbanístico de acordo aunha visión do municipio baseada no crecemento responsable e a atención das necesidades da cidadanía. Pode acceder á normativa urbanística de interese nos seguintes documentos ou ligazóns: