Concellaría de Obras, Servizos Municipais e Seguridade

JOSÉ JUAN VILAR RICO

Contacto:  jj.vilar@concellodeares.com

A Concellaría de Obras e Servizos Municipais encárgase da limpeza viaria e de espazos municipais ou públicos, así como do mantemento das vías e alumeado público ou a recollida e eliminación de residuos sólidos urbanos. Focalízase nas obras ordinarias, repetitivas e de escasa entidade. No relativo á área de Seguridade, encárgase da xestión das relacións con Protección Civil de Ares e a Policía Local, así como das problemáticas ou cuestións relacionadas co tráfico.