Concellaría de Urbanismo, Equipamentos, Infraestruturas e Tic’s

OLIMPIA MARCOS GARCÍA

Contacto: olimpia.marcos@concellodeares.com

A Concellería de Urbanismo, Equipamentos e Infraestruturas focalízase na xestión urbanística (instrumentos de equidistribución, polígonos en chan urbano, etc.), ordes de execución, licenzas, autorizacións de ocupación de dominio público e outros plans-programas de investimento local e obras municipais. 

Tamén coordina as expropiacións, a limpeza de leiras ou a prevención de incendios e todo o relacionado co equipamento e infraestruturas municipais.

No relativo a TICs, céntrase no uso e organización da aula intormática, aula Mentor, aula Cemit e toda a información e programas para o público.