XIV CONCURSO DE PINTURA MANUEL REBÓN 2021

Comparte este evento

información:

RECEPCIÓN DE OBRAS: C.I.R.S. DE CERVAS. DESDE O 1 AO 10 DE SETEMBRO
EXPOSICIÓN: C.R.I.S. DE CERVÁS DO 15 AO 25 DE SETEMBRO
FALLO DO XURADO: 13 DE SETEMBRO
CLAUSURA EXPOSICIÓN / ENTREGA DE PREMIOS: C.I.R.S. DE CERVÁS 0 25 DE SETEMBRE ÁS 19 H.

ORGANIZA: CONCELLO DE ARES
COLABORA: C.I.R.S. CERVÁS

PARA RESIDENTES NO ESTADO ESPAÑOL DE ACORDO COAS SEGUINTES BASES

1- Os/as concursantes seránmaiores de 18 anos e poderán concursar cun máximo dunha obra, única e orixinal que se axustará as seguintes normas:

Tema: Libre
Técnica: Oleos e acrílicos
Tamaño: máximo: 110 x 110 cm, incluido o marco.

2- As obras deberán estar enmarcadas ou acondicionadas para a súa exposición. Non se admitirán as obras protexidas por cristal ou PCV.

3- As pinturas entregaranse no local Social C:I:R↓ de Cervás (Ares)desde o 1 ao 10 de Setembro, ambos incluidos, en horario de Luns a Venres de 19 a 21 horas. Sábados e Domingos de 12 a 14 horas e de 19 a 21 horas.

4- As obras presentadasdeberán vir asinadasa co nome do autoria , figurado na parte de atrás o nome completo , o enderezo, o número de teléfono. O número do D.N.I., a data de execución do cadro, o título e acompañarase fotocopia do D.N.I. i e-mail se o tivera.

5- A retirada de cadros farase persoalmente polo autor/a ou por persoa autorizada , durante 15 días a partir da finalización da exposición: pasado o devandito prazo , enténdese que renuncia a calquera dereito sobre eles.

6- As obras pasarán unha selección previa antes de ser admitidas definitivamente . Desta selección farase cargo un xurado cualificado.

7- Os premios serán os seguintes :

1º Premio……..1.500 euros
Premio o mellor pintor local…….600 euros
Haberá tamén 2 accesits.

A os premios aplicaráselles a retención fiscal correspondente según a lexislación nese momento.

8- Os premmios serán en metalico e non poderán dividirse pero sí declararse desertos.

9- Os cadros premiados quedarán en poder do Concello de Ares, e pasarán a formar parte do patrímonio cultural do mesmo, podendo reproducilos e difundilos con enteira liberdade.

10- O Concello porá todo o seu coidado no tratamento das obras presentadas. Nembargantes non responderá de perdas, danos ou extravíos debidos a roubos, roturas, desperfectos ou causa de forza maior, ou calquera outro caso ou causa allea á súa vontade.

11- Os premios fallaranse o venres 13 de Setembro, por in xurado composto por persoas vinculadas co mundo da cultura. Se a cantidade de obras finalistas fora moi numerosa , farase unha selección posterior para a exposición por motivos de espazo expositivo.
A exposición das obras quedará aberta a partir do Domingo 15 de Setembroás 13:00 h. no C.I.R.S: de Cérvas.

A clausura da exposaición e a entrega de premios terá lugar no C.I.R.S. de Cérvas, o 25 de Setembro ás 19 horas.

12- O ditame do Xurado será inapelable e darase a coñocer na apertura da exposición que a tal efecto organizará el Concello de Ares @s concursantes polo feito de concursar, aceptan integramente as presentes bases.

Pódeche interesar...

Avisos

Actividades de verán: Casa da Xuventude

Nos meses de xullo e agosto, a Casa da Xuventude acollerá competicións de tenis de mesa, futbolín, e-sports, xogos en rede e billar, mais tamén