Servizo de obras

O servizo de obras proporciona información sobre o conxunto de actuacións ordinarias, relacionadas coa limpeza e mantemento de espacios municipais ou de emprego público, as instalacións de equipamentos da mesma entidade, vías e alumeado público ou da rede de augas residuais e sumidoiros.

A continuación quedan recompiladas as principais novidades do servizo de obras, realizadas na totalidade do municipio de Ares