Rutas de Sendeirismo

Castro de
Santa Mariña

Outra das  súas características é que estaban rodeados de murallas  e  outros sistemas defensivos,  aínda que se descarta que  tivesen unha  necesidade de defensa  senón de protección arquitectónica. No caso do de Santa Mariña constaba de duas murallas  monumentais con forma de arco, unha situada no itsmo  e  outra de ao  redor de 100 metros que estaba no propio castro. Actualmente obsérvanse varias  construcións en ruínas  que  pertenceron a unha batería militar que  desfixo o castro  e desta forma  unicamente permítenos  imaxinar como vivían aquí  os nosos antepasados.

Próximo ao de Santa Mariña tamén se atopa Castro de Cervás, que como ocorre con moitos castros galegos, non hai ou non se atopa documentación sobre os mesmos. Atópase fronte o Cemiterio de Cervás e entre a natureza poden descubrirse algúns muros e defensas que chegaban a alcanzar os 7 metros de altura.

Con todo, hai algo que diferencia esta cova do resto que poden verse noutros lugares e é que os motivos que levaron aos homes á súa construción son totalmente misteriosos. É unha escura cova situada ao bordo do mar e descoñécese se foi construída de maneira individual ou colectiva, así como tampouco se sabe quen foi os seus moradores. Hai quen di que foi un refuxio empregado en épocas de  bandolerismo ou invasións de piratas viquingos ou  normandos, outras lendas contan que foi empregado como refuxio dos “escapados” republicanos durante os primeiros anos da  postguerra española e tamén se  fantasea con que foi utilizado como un pasadizo que se prolongaba ata a parroquia de  Meha antes de derrúbelos do seu interior. Mesmo se fala de que era realmente perigoso penetrarse nesta cova, xa que das súas terras emanaban gases tóxicos que poderían asfixiar a quen entraba na mesma.

O que si se sabe é que non hai ningún dato documental referente a esta misteriosa cova, así que se deixan voar a súa imaxinación, cal cren que foi o motivo que levou aos  mouros a realizar esta insólita e laboriosa obra?