PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE ANO 2023

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * (En días)

* Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago por parte da Administración en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Administración atópanse, en termo medio, nun momento anterior ao devandito período máximo.

Entidades que non remitiron os seus datos a tempo para a elaboración do informe:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES SEGUNDO TRIMESTRE ANO 2023

(En días) * Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago por parte da Entidade en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Entidade atópanse, en termo medio, nun momento anterior ao devandito período máximo.

Entidades que non han remitido sus datos a tempo para a elaboración do informe: