PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE ANO 2023

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * (En días)

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Ares 33,19

* Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago por parte da Administración en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Administración atópanse, en termo medio, nun momento anterior ao devandito período máximo.

Entidades que non remitiron os seus datos a tempo para a elaboración do informe:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES CUARTO TRIMESTRE ANO 2023

Código de Entidad Entidad Ratio de
Operaciones
Pagadas
Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago
Periodo Medio de
Pago Trimestral
11-15-004-AA-000 Ares 34,18 26,95 33,19

(En días) * Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago por parte da Entidade en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Entidade atópanse, en termo medio, nun momento anterior ao devandito período máximo.

Entidades que non han remitido sus datos a tempo para a elaboración do informe: