A partir da próxima semana, o punto limpo móbil instalarase tamén en Barracido, Cervás, Mazote e Mariña do Pombal.

Esta iniciativa fomenta unha xestión adecuada dos residuos e promove a protección do medio ambiente na contorna.