Durante esta semana permanecerá alí para que a veciñanza da contorna poida depositar diversos tipos de lixo doméstico (roupa, pilas, lámpadas, aceites, pequenos electrodomésticos…)

Aproveita esta oportunidade para desfacerte correctamente dos obxectos que xa non utilizas e que necesitan un tratamento adecuado. Deste xeito, poderás contribuír ao medio ambiente e facer un bo uso dos recursos dispoñibles.