Os interesados poden presentar a súa solicitude de forma presencial ou electrónica. Os nichos e columbarios asignaranse por orde de inscrición e, unha vez completada a oferta, realizarase un sorteo público para a súa adxudicación. O prezo por unidade oscila entre 2.450 e 2.650 euros para nichos e entre 850 e 950 euros para columbarios, sen incluír o IVE.