Os traballadores municipais instalárono hoxe e permanecerá dispoñible para a veciñanza da zona ata o final da semana. Utilízao para refugar os teus residuos domésticos de forma responsable e contribuír ao tratamento apropiado dos mesmos!