JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO, ALCALDE DO CONCELLO DE ARES, POR MEDIO DO PRESENTE

FAI SABER: 

Que o próximo día 8 de maio, mércores, nun horario aproximado de 8:30 h a 21:30 h., cortarase a circulación de tráfico rodado na contorna da Praza do Pedregal de Redes por mor da gravación dunha longametraxe de Zeta Cinema e Frida Films.

Segundo informa o equipo de produción, permanecerá habilitado en todo momento un paso de emerxencia para garantir condicións óptimas de seguridade durante a gravación.

Agradecemos a súa comprensión.

Ares, 7 de maio de 2024

O alcalde,

Asdo.: Julio Ignacio Iglesias Redondo