09 Marzo 2021 14:30


A Xefatura de Policía Local do Concello de Ares, convoca por Urxente Necesidade 1 (Unha) Praza en Comisión de Servizos de Policía Local – Grupo C, Subgrupo C1, Clasificación “Administración Especial”, segundo o Artigo 6 Apartado 3 Da Lei 4/2007 de Coordinación de Policías Locais de Galicia.

Os interesados deben poñerse en contacto no mail “xefepolicia@concellodeares.com” antes do día 1 de abril de 2021, onde se lles indicará todos os requisitos necesarios e a documentación para presentar, así como detalles da praza para cubrir.