JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO, ALCALDE DO CONCELLO DE ARES, POR MEDIO DO PRESENTE FAI SABER:

A empresa ufd grupo Naturgy vén de remitir unha comunicación ao Concello, informando que o día próximo día 16 de outubro, de 0:00 a 2:00 horas, e o  16 de octubre de 2023, de 4:00 a 6:00 horas, co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica, van proceder a deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións na subministración de electricidade durante ese intervalo de tempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás  seguintes rúas ou lugares:

  • 16 de outubro, de 0:00 a 2:00 horas: ARES (OS ANXOS, BENITO VICETO, CONCEPCIÓN ARENAL, MARÍA, REAL, SAN ANTONIO E SANTA BÁRBARA).
  • 16 de octubre, de 4:00 a 6:00 horas: CERVÁS (A QUEIRA).

O teléfono que proporcionan para aqueles que desexen calqueira aclaración ao respecto é 900 333 999.

 

Ares, 11 de outubro de 2023

 

O alcalde, Asdo.: Julio Ignacio Iglesias Redondo