O SERVIZO DE AUGAS INFORMA:

Unha vez rematadas as obras de renovación das tubaxes do sistema de abastecemeto de auga potable no núcleo urbano de Ares, o Servizo Municipal de Augas procederá o aumento progresivo da presión necesaria para mellorar a calidade do subministro a partir do 26 de xuño de 2023.

Por este motivo, e tendo notificado o 3 mayo de 2022 a tódolos usuarios do servizo de auga a obligatoriedade de colocación da válvula reductora de presión individual, e transcurrido o prazo con creces para a súa colocación , recórdase a necesidade urxente de instalación sin demora da mesma en cada vivenda antes do 26 de xuño,  coa finalidade de que non se produzan danos nas tubaxes particulares có aumento de dita presión, sendo responsabilidade o titular da vivenda.

Ares 21 de xuño de 2023

Servizo Municipal de Augas