Lembramos que esta mesma noite do  martes, 18 de outubro, todas as persoas que o desexen poden depositar os enseres e residuos voluminosos nos puntos designados a tal uso, ao carón dos contedores habituais para o depósito de lixo. A súa recollida realizarase mañá, terceiro mércores do mes, coma vén sendo habitual.