Por mor dunha fuga no cruce de Av. de Mugardos coa Rúa Celso Emilio Ferreiro, o Servizo de Augas está acometendo traballos de reparación, quedando sen abastacemento a marxe dereita dende Av. Mugardos, 99 ata Av. Mugardos, 65. Reestablecerase o servizo tan pronto como remate a intervención.