O prazo de inscrición nesta xornada de concienciación ambiental, que conta co apoio do Concello e a Asociación de Amigos do Mosteiro de Santa Catalina, segue aberto.

O evento levarase a cabo o próximo domingo, 24 de setembro, e ten como obxectivo principal limpar os ríos locais e crear conciencia sobre a contaminación e deterioración que afectan a estes ecosistemas.

Ao redor de 60 organizacións galegas, incluíndo administracións locais, centros educativos e outras asociacións comprometidas coa conservación do medio ambiente, uniranse neste esforzo conxunto. Traballarán coordinadamente para eliminar o lixo dos cursos fluviais e resaltar a importancia de protexer a biodiversidade que albergan.

A acción en Ares, no río de Frades, comezará ás 10:30 da mañá do domingo e durará ata aproximadamente as 12:00. Recoméndase aos voluntarios/as que leven luvas de cociña, botas de auga, bolsas para recoller o lixo e paus con punta, se é posible.

Se desexas unirte a esta iniciativa no municipio, podes inscribirte chamando ao 639 850 308.

Tamén podes atopar información adicional sobre os participantes no Proxecto Ríos “Móllate Polos Ríos” no seu sitio web oficial: http://limpeza.proxectorios.org.