APROBADOS.

1.-  D. JORGE TOMAS GARCIA DIESTE:    10,5 PUNTOS.

2.- D. EDUARDO PIÑON GIRALDEZ:              6 PUNTOS.

 

ARES, 30 DE SETEMBRO DE 2023 .

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL,

ANUNCIO en pdf