Detectado erro na Acta levantada polo Tribunal de Exame do dia 8 de novembro do ano en curso no punto segundo e pu nt o terceiro.

No punto segundo:

  • *.- o/a aspirante con D.N.I. * * * *0900P debe de figurar como Non presenta do/ a
  • *.-o/a aspirante con D.N.I. * * * *8157M debe de figurar como Presentado/a

No punto t erceiro

  • *.- o/a aspirante con D.N.I. * ** * 0900P , NON debe de figurar
  • *.-o/a aspirante con D.N.I. * * ** 8157M DEBE DE FIGURAR con unha puntuación de 4,55.

 

Ares, 09 de novembro de 2023

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL

ACTA CORRECIÓN DE ERROS en pdf